หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลือกลดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 12:08 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรม เรื่อง เลือกลดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการดำเนินการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2563 ซึ่งประกาศฯ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผุ้บริโภค รณรงค์ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร เสริมสร้างสนับสนุนให้วัสดุหรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติหรือผลิดภัณฑ์ที่ปลอดภัยตค่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นต้น โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงเรียนบ้านตำหรู (วิงประชาสงเคราะห์) มีบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 56 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ