หัวข้อข่าว : รางวัลโรงเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 11:03 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (เขตตรวจราชการที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการและดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้การบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ