หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสงคราม

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:01 น. เข้าชม : 75)

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้การต้อนรับ ดร.ชุลีกร  ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และบุคลากรในสังกัด ที่มาศึกษาดูงานด้านการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  โดย นายบวร  เทศารินทร์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพฯ และการบริหารงานของ สพป.ปข. 2 ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมท้าวโกษา  สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ