หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 12:03 น. เข้าชม : 107)

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรมอาทิเช่น นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) และคณะครูโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด ที่ได้ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับข้าราชการครูในสังกัด เพื่อไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ