หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น)

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:17 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนต์สั้น) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 2 คน รวม 36 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อพัฒนาความสามารถส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตสื่อภาพยนต์สั้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนต์สั้น และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพยนต์สั้น ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ