หัวข้อข่าว : การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 12:21 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อวางแผนและขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของภารรัฐ (ITA) เพื่อการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุม Conference สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ