หัวข้อข่าว : การจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 16:20 น. เข้าชม : 37)

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2563  นายธเนศ ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนขยายโอกาสได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด และเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อขยายผลให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนให้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ