หัวข้อข่าว : การวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 11:23 น. เข้าชม : 49)

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนในพื้นที่อำเภอปราณบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 17 คน  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ