หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:27 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ โดยการอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ ให้เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆที่เข้ามาใหม่ในยุค 4.0 และนำความรู้ที่อบรมไปปรับปรุงและพัฒนาในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดอบรมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ