หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:01 น. เข้าชม : 7)

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารู้สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครู ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ งานในหน้าที่ครู เป็นต้น ทั้งนี้ นายบวร เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย จุดเน้นองค์กร สิทธิประโยชน์ และุความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 102 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ