หัวข้อข่าว : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 13:21 น. เข้าชม : 7)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางศิรินุช ชูกุศล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบทางไกล VIDEO CONFERENCE  ณ ห้องประชุม CONFERENCE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ