หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ รุ่นที่ 1

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:29 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางอินทิรา บุญวาที รองผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 89 แห่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาทราบถึงสิ่งที่ต้องรู้ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการประชุมในครั้งนี้ จัด ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ