หัวข้อข่าว : การพัฒนาความสามารถด้านการวิชัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับครูวิชาการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:45 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ที่ใช้แนวคิดวิจัยในงานประจำ (Routine to ResearCh : R2R) ของสถานศึกษา สำหรับครูวิชาการโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา  มีครูวิชาการของโรงเรียนสังกัดร่วมประชุม  จำนวน 89 คน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ