หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่

(โพสต์เมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:08 น. เข้าชม : 2)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารู้สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าราชการครู ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ งานในหน้าที่ครู เป็นต้น ทั้งนี้ นายบวร เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย จุดเน้นองค์กร สิทธิประโยชน์ และุความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 ตามโครงการนี้จัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 94 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 22 กรกฏาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 104 คน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ