หัวข้อข่าว : การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:35 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธเนศ  ตรีพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ