หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 14:24 น. เข้าชม : 8)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้่งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาความพร้อมในการตอบประเมินแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ