หัวข้อข่าว : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:05 น. เข้าชม : 6)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทีึ่ใช้แนวคิดวิจัยในงานประจำ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยจัดประชุมปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฏาคม 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา  โดยมีนางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ