หัวข้อข่าว : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 09:44 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และลงนามบันทึกข้อตกลงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลง จำนวน 21 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ