หัวข้อข่าว : ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 15:23 น. เข้าชม : 8)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม โรงเรียนวไลย และโรงเรียนละเมาะ ในพื้นที่อำเภอหัวหิน  เพื่อให้กำลังใจและเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ