หัวข้อข่าว : การสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 10:31 น. เข้าชม : 5)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ  เพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปรเะชุม Conference สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ