หัวข้อข่าว : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 14:44 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำรวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ของ สสวท. ณ ห้องประชุมเทพผดุงพรมะพร้าวเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี ซึ่งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2563 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี เข้ารับการประชุมชิงปฏิบัติการ จำนวน 26 คน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ