หัวข้อข่าว : การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 09:49 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ข้าราชการครูในสังกัด จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2563 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีนางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ