หัวข้อข่าว : การจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 09:59 น. เข้าชม : 4)

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมวันเปิดภารเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดย นางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  และศึกษานิเทศก์ จำนวน 14 คน เข้าร่วมปรชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ