หัวข้อข่าว : การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 4

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 10:45 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การเช่าใช้บริหารสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เพื่อแจ้งเรื่องข้อตกลงเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันในเรื่องการขอขยายเวลาการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ