หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 14:32 น. เข้าชม : 5)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งครูผู้สอน และผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตพื้นที่ จำนวน 48 โรงเรียน ครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน รวม 48 คนและผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 48 โรงเรียน  เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สพฐ.  ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อศึกษาแนวทางหลักสูตรเชิงนโยบายประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน สถานที่ศึกษาและเขตพื้นที่ตามความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค  ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และ โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ