หัวข้อข่าว : การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 11:07 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางอินทิรา  บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ สร้างระบบงานนิเทศที่ข้มแข็ง ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีศึกษานิเทศก์ จำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ