หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 15:10 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เรื่องโครงการเมืองสะอาด คนในชาติเป็นสุข ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมีกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย เช่น กิจกรรมเปิดตัวโครงการในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ การสร้างวินัยในการจัดการขยะ การส่งเสริมภาคีความร่วมมือในการรณรงค์ร่วมกันตามบทบาทของตน การสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านสื่อสารหลากหลายรูปแบบ การยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2557 และระยะต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จะดำเนินการทุกวันศุกร์ต้นเดือนของทุกเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2558

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ