หัวข้อข่าว : การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563  เวลา 13:21 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามโครงการส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (proffessional Learning Community : PLC) ที่ใช้แนวคิดในงานประจำ ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ