หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10:40 น. เข้าชม : 10)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 ก่อนการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดเว็บไซต์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี และโรงเรียนบ้านหนองไผ่  เรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายครูผู้สอน ข้อมูลวิทยฐานะ การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ข้อมูลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม มาตรการขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557 การจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ