หัวข้อข่าว : การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของ สพฐ.

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 09:58 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่องทิศทางการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรงติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา และเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ระดับอนุนาบ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ