หัวข้อข่าว : การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 09:48 น. เข้าชม : 31)

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผล โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนรวม 30 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ