หัวข้อข่าว : การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 10:00 น. เข้าชม : 21)

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ และเพิ้อให้การปฏิบัติราชการของข้าราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ