หัวข้อข่าว : การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 09:41 น. เข้าชม : 28)

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ ของนักเรียนในสังกัพ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบนอย่างแท้จริง โดยมีนางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ