หัวข้อข่าว : การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 ของ สพฐ.

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 10:11 น. เข้าชม : 45)

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ในเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED, การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก, มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563, การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563, ข้อมูล BIG DATA (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562), ระบบ Intermet ของโรงเรียน, ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2562, การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์, ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม, โรงเรียนจิตวิทยา และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ