หัวข้อข่าว : การลงนามบันทึกข้อตกลงผ่านการประชุมราชการระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 09:21 น. เข้าชม : 47)

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายธเนศ ตรีพงษ์ 2.นางอินทิรา บุญวาที เพื่อทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ