หัวข้อข่าว : งานนิทรรศการวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า รอบรั้ว ชมพู เทา รร.อานันท์

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 15:48 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ เหลียวหลัง แลหน้า รอบรั้ว ชมพู เทา โรงเรียนอานันท์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  546 คน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ