หัวข้อข่าว : การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 09:40 น. เข้าชม : 38)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เเปิดการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560 นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ