หัวข้อข่าว : การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 09:54 น. เข้าชม : 39)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภารรัฐ (e-GP) ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยวันที่ 26 จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดอำเภอปราณบุรี กับอำเภอกุยบุรี วันที่ 27 จัดอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดอำเภอหัวหิน และอำเภอสามร้อยยอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภารรัฐ พ.ศ. 2560 นำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ