หัวข้อข่าว : เปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (OPEN HOUSE) โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 13:18 น. เข้าชม : 6)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบานปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า) ภายใต้แนวคิด "จุดประกายและพัฒนากระบวนการคิดสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนถึงผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยิธีการที่หลากหลาย สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ ณ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่่า) ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ