หัวข้อข่าว : ประชุมหารือแนวปฏิบัติราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 14:34 น. เข้าชม : 61)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมหารือแนวปฏิบัติราชการและวางแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ