หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 วางแผนพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนพื้นที่ทุรกันดาร

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2563  เวลา 14:15 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายบวร  เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนเรศวรห้วยฝึ้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน เพื่อวางแผนพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นพี้นที่ไม่มีระบบไฟฟ้า มีเพียงระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เท่านั้นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ