หัวข้อข่าว : การชี้แจงแนวทางการนิเทศให้คำปรึกษาและแนวทางประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในรอบ 1 ปี

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563  เวลา 15:21 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ให้คำปรึกษาและแนวทางการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงา่นในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการคสถานศึกษาในรอบ 1 ปี เพื่อวางแผนกำหนดการออกนิเทศ ติดตามการการปฏิบัติงานของผุ้อำนวยการสถานศึกษา (Coaching) รอบ 6 เดือนหลัง ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ