หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนหาดขาม

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563  เวลา 15:04 น. เข้าชม : 11)

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.0 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทสดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มโรงเรียนหาดขาด ปีการศึกษา 2562  เนื่องจากกลุ่มโรงเรียนหาดขาด ต้องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 142 คน จึงดำเนินการโครงการฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดขาม ตำบลหาดขาม อำเภอสามร้อยยอด 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ