หัวข้อข่าว : การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังหัด สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563  เวลา 14:30 น. เข้าชม : 32)

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด และโรงเรียนบ้านเนินกรวด ในพื้นที่อำเภภอสามร้อยยอด เพื่อศึกษาข้อมูลและผลกระทบ สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผผู้สอน ในการใช้ประกอบการพิจารณาในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบการรายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ