หัวข้อข่าว : คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563  เวลา 14:55 น. เข้าชม : 33)

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกา โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนีย และโรงเรียนบ้านพุใหญ่ ศึกษาข้อมูลและผลกระทบ สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผผู้สอน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบการรายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ