หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบางปู ในสังกัด สพป.ปข. 2 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557  เวลา 19:33 น. เข้าชม : 1)

โรงเรียนบ้านบางปู ในสังกัด สพป.ปข. 2 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม มีนายปราโมทย์ หอมชื่น รก.ผอ.รร.บ้านบางปู นายดิลก ยี่รงค์ ครู คศ. 3 และเด็กหญิงผกาฟ้า กล่องแก้ว ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่นและนักเรียนดีเด่น โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเกาะหลัก(ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดี ไว้ ณ โอกาสนี้

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ