หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 ตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 13:50 น. เข้าชม : 66)

วันที่ 23  ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจสถุานที่ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน โรงเรียนชลประทานปราณบุรี โรงเรียนบ้านวังวน และโรงเรียนบ้านห้วยพลับ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน รั้วโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบลงทุน รายการต่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ