หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2564

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 14:06 น. เข้าชม : 47)

วันที่ 20  ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการต่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนปฏิติทั่วไป การจัดตั้งงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ