หัวข้อข่าว : การประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562  เวลา 10:16 น. เข้าชม : 50)

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 21 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ