หัวข้อข่าว : การประเมินผลการศึกษานักเรียน ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13:58 น. เข้าชม : 44)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาแแก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 ของศูนย์การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน ณ ศูนย์การเรียนหัวหินเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล เลขที่ 4/114 หมุ่บ้านสมอโพรง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ